Verkoopsvoorwaarden: geldig voor reizen vanaf winter 2016-2017

 

1. VAKANTIES VOOR CM-LEDEN
Enkel personen die lid zijn van de Christelijke Mutualiteiten kunnen deelnemen aan een vakantie van de vzw Intersoc.

 

2. PRIJZEN EN PRODUCT
 

2.1. Hotel
Formule volpension omvat: overnachting, ontbijtbuffet, middagmaal of vervangende picknick, avondmaal, medische verzorging en persoonlijke ongevallenverzekering (cf. ‘6. Verzekering lichamelijke ongevallen’) en deelname aan het animatieprogramma.
 

Formule halfpension, waar ze toegepast wordt, omvat dezelfde elementen als de formule volpension, maar zonder middagmaal of vervangende picknick. Die kunnen doorgaans in het hotel worden besteld. Prijzen voor bijkomende maaltijden: zie bestemmingen. Overschakelen van half- naar volpension in het hotel zelf blijft meestal mogelijk op de aankomstdag en dit voor de ganse periode. De toeslag hiervoor ligt wel hoger dan bij inschrijving vooraf. Per dossier/gezin kan slechts voor één verblijfsformule geopteerd worden.

 

2.2 Skilessen
De in onze prijstabellen aangeboden alpineskilessen worden georganiseerd in groepen van minimum 8 personen. Privélessen dien je zelf te reserveren via de lokale skischool.

 

2.3. Huur
De prijzen in euro voor de huurformules worden opgegeven per appartement of vakantiewoning.

 

2.4. Eerste en laatste maaltijd pensionformules
Tenzij anders vermeld op de bestemmingspagina van het product:

› Auto- en treinreizen ‘Intersoc-hotels’: 1ste maaltijd = avondmaal in hotel/laatste maaltijd = hotelontbijt (in halfpension) en reispicknick (in volpension)
› Auto- en treinreizen partnerbestemmingen: 1ste maaltijd = avondmaal in hotel/laatste maaltijd = hotelontbijt voor afreis
› Busreizen: zie regeling van je groep

 

2.5. Intersoc Prijsgarantie
Indien na het verschijnen van de prijzen een promotie wordt gevoerd voor een specifieke periode die een prijsvermindering inhoudt ten opzichte van de geafficheerde prijzen, ontvangen alle vakantiegasten die reeds ingeschreven zouden zijn voor die periode een waardebon voor een volgende vakantie in een Intersoc-hotel ter waarde van het prijsverschil mochten zij geboekt hebben naar aanleiding van de promotie. De waardebon wordt aan hen opgestuurd na afloop van de periode.

 

2.6. Algemeen
Voor de berekening van onze deelnameprijzen, en de geldigheid van onze promoties hanteren we de effectieve geboortedatum van de deelnemer of het geboortejaar (zie prijstabel). Als referentiedatum wordt steeds de eerste dag van de vakantieperiode genomen.
 

Materiaal gehuurd in het hotel, overnachtingen en maaltijden buiten het vakantiedorp of -hotel, optionele sportactiviteiten en excursies, en alle niet expliciet vermelde prestaties zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

Zowel bij verlenging vooraf als ter plaatse van een hotelverblijf in een Intersoc-hotel, geniet je van 10% korting op de goedkoopste van de twee periodes indien voor de eerste periode het voorziene tarief werd betaald. Ook indien je ter plaatse voor één dag of voor enkele dagen verlengt, geniet je van deze  korting van 10 %. Voorwaarden: De actie geldt voor twee opeenvolgende periodes in dezelfde bestemming en in hetzelfde logiestype, en alleen indien er plaats is.
 

In de prijstabellen bij elke bestemming wordt de prijs van het verblijf (pensionformule of huurformule) met eigen vervoer opgegeven, plus eventuele toeslagen voor vervoer,  maaltijden en eventuele overige opties.


De prijzen zijn gewaarborgd voor het ganse seizoen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing of een prijsherziening in een omstandigheid omschreven onder Art. 6.3 van de ‘Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen’. Intersoc vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor gevallen waarin de weersomstandigheden of plaatselijke gebeurtenissen het afschaffen van bepaalde diensten met zich zouden meebrengen (b.v. stakingen, files...).

 

Alle prijzen staan vermeld in euro.

 

3. BETALING
Bij je ‘Bevestiging van inschrijving’ zit een uitnodiging voor een eerste betaling van 30 % van de totale som (met een minimum van 100 euro, eventueel verhoogd met de kosten van de extra Intersoc-service), te voldoen binnen de 14 dagen. Je betaling geldt tevens als goedkeuring van het reiscontract.
 

Indien je je aanvraag tot inschrijving niet schriftelijk annuleert binnen de 14 dagen na de verzendingsdatum van de ‘Bevestiging van inschrijving’, verbind je je hierdoor tot betaling van het voorschot en aanvaard je ook onze annuleringsvoorwaarden. Bij niet betaling van het voorschot, binnen de 14 dagen na verzending van de ‘Bevestiging van inschrijving’, behoudt Intersoc zich het recht voor om eenzijdig je inschrijving te annuleren. Het saldo betaal je ten laatste zes weken vóór vertrek.


Bij inschrijvingen, minder dan zes weken voor het vertrek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom. Na volledige betaling en ten laatste een week voor de afreis, ontvang je een persoonlijke vakantiekaart met vermelding van de deelnemers en het gekozen vakantiepakket.
 

Indien je niet tijdig of niet betaalt, kan vzw Intersoc de verschuldigde som vragen, vermeerderd met een forfaitaire dossierkost van 10 % en nalatigheidsinteresten van 8,5 % berekend vanaf het tijdstip dat de som volgens bovenstaande voorwaarden opeisbaar wordt.

 

4. ANNULERING DOOR DE REIZIGER
Onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn geldig bij een gedeeltelijke of volledige annulering.

 

4.1. Volledige annuleringen

Indien de reiziger het reisovereenkomst verbreekt, worden de volgende vergoedingen aangerekend:

› vanaf inschrijving tot 45 dagen voor vertrek: 30 euro per persoon;

› vanaf 44 dagen tot 31 dagen voor vertrek: 30% van de reissom

› vanaf 30 dagen tot 8 dagen voor vertrek: 60% van de reissom

› vanaf 7 dagen tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom

› in geval van annulering óf het niet aanwezig op de eerste dag van de vakantieperiode: de totale reissom

 

Voor bestemmingen binnen België met eigen vervoer wordt er geen annuleringskost aangerekend, behoudens een leverancier van Intersoc vzw hiervoor bijkomende kosten aanrekent. Is dit het geval, dan bedraagt de annuleringskost het bedrag dat de leverancier aan Intersoc vzw aanrekent en in de mate dat dit bedrag de reissom niet overstijgt.

 

Een bij Intersoc vzw besteld autowegenvignet wordt niet meer teruggenomen en niet terugbetaald bij annulering.

 

4.2. Gedeeltelijke annuleringen

Voor elke gedeeltelijke annulering gelden de bovenstaande afspraken te berekenen op de verkoopprijs van het geannuleerde gedeelte of optie.

 

4.3. Wijzigingen door de reiziger

4.3.1. Wijzigingen binnen eenzelfde dossier

Bij wijzigingen vroeger dan 30 dagen voor vertrek worden geen andere kosten dan de annuleringskosten aangerekend. Elke wijziging van een dossier met behoud van periode en bestemming, na de bevestiging en vanaf 30 dagen voor vertrek, is slechts toegelaten mits een forfaitaire vergoeding van 30 euro per dossier en onder voorbehoud dat een eventuele partner hiervoor geen bijkomende kosten aanrekent aan Intersoc vzw. Vanaf 7 dagen voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

 

Indien het aantal deelnemers in een dossier daalt, zal dit aanzien worden als een gedeeltelijke annulering en zullen de annuleringskosten aangerekend worden op de deelnameprijs van de geannuleerde deelnemer(s) conform art. 4.1 en 4.2.

 

Voor bestemmingen binnen België met eigen vervoer wordt er geen dossierkost noch annuleringskost aangerekend.

 

4.3.2. Wijziging van bestemming of periode

Wijzigingen van bestemming of van periode houden twee zaken in:

› annulering van de oorspronkelijke vakantie waarop de annuleringskosten conform art. 4.1 worden aangerekend;

› en boeking van de nieuwe bestemming

Het saldo van betaling kan dan eventueel overgedragen worden.

 

Voor bestemmingen binnen België met eigen vervoer wordt er geen dossierkost noch annuleringskost aangerekend.

 

4.4. Vervroegde terugkeer en hospitalisatie

Een vroegtijdig vertrek uit of een laattijdige aankomst in de vakantiebestemming kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht. Ook voor de verblijfsdagen in een hospitaal of bij overlijden is geen terugbetaling voorzien voor niet genoten vakantiedagen.

 

Voor bestemmingen binnen België met eigen vervoer, in geval van vervroegde terugkeer om medische reden, kan een gedeeltelijke terugbetaling overwogen worden. Deze terugbetaling hangt af van de eventuele kosten die een partner van Intersoc vzw aanrekent voor de niet genoten dagen.

 

4.5. Aanvullende bepalingen
In geen geval kunnen de bedragen die worden ingehouden, overgedragen worden naar een ander dossier. Om de datum van je annulering te bepalen, geldt de ontvangstdatum. Annuleringen per telefoon worden niet aanvaard. Enkel annuleringen op minder dan acht dagen voor de vertrekdatum moet je eerst telefonisch melden aan de klantendienst van Intersoc vzw te Brussel, maar dien je nadien ook schriftelijk te bevestigen.
 

5. ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR
 

5.1. Niet uitvoering van de reisovereenkomst

Intersoc vzw behoudt zich het recht voor om een vakantieperiode te schrappen, indien de bezetting van het hotel gedurende die periode minder dan 40 % bedraagt van de capaciteit. Ook bij minder dan vijfendertig inschrijvingen voor een bus- of treinreis, behoudt Intersoc vzw zich het recht voor om de reis te schrappen.
 

In beide gevallen stellen wij de betrokkenen ten laatste één maand voor de afreis een keuze tussen een billijk alternatief of de mogelijkheid de deelname te schrappen zonder annuleringskosten. In geval van overmacht (staking, weer,...) wordt eveneens een alternatief voorgesteld, maar dan worden de annuleringskosten niet terugbetaald.

 

5.2. Specifieke bepalingen bij overmacht

5.2.1. Vervoer
Onze treintickets zijn geldig vanaf Brussel - Zuid. Er wordt geen schadevergoeding voorzien indien de (Belgische) spoorwegen geen aansluitende verbinding waarborgen, de voorziene uurregeling wijzigen of door weersomstandigheden, stakingen, druk verkeer, enz. je je aansluiting mist.

 

5.2.2. Sneeuwgebrek

Alternatieven bij sneeuwgebrek: bij gebrek aan sneeuw op het gebied waarvoor de skipas geldig is, kan worden uitgeweken naar meer sneeuwzekere gebieden in buurt. De verplaatsingskosten en/of de gebeurlijke meerprijs van de skipas zijn steeds ten laste van de gasten. Er is geen terugbetaling voorzien van de oorspronkelijk aangekochte skipas.

 

6. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Bij ongeval met lichamelijk letsel ben je verzekerd vanaf de afreis met door Intersoc georganiseerd vervoer tot de terugkeer ervan in België.
 

Autoreizigers zijn verzekerd tijdens het verblijf in de vakantiebestemming, ook in het via Intersoc vzw geboekte etappehotel, niet tijdens het gebruik van de eigen wagen, zowel op het traject woonplaats-vakantiebestemming als op de vakantiebestemming. De contactpersoon voor alle ongevallendossiers is Caroline Van den Acker: telefoon 02 246 47 55.

 

6.1. Intersoc-verzekering dekt:

Verzekeringsbedragen:
› Persoon vanaf 5 jaar tot en met 70 jaar: 9.915,74 euro bij overlijden en 14.873,61 euro bij 100 % bestendige werkonbekwaamheid.
› Volwassene ouder dan 70 jaar: 4.957,87 euro bij overlijden en 7.436,80 euro bij 100 % bestendige werkonbekwaamheid.
› Kind jonger dan 5 jaar: 2.478,94 euro bij overlijden en 29.747,22 euro bij 100 % bestendige werkonbekwaamheid. De vervoerkosten met een ziekenwagen in België van de trein of de bus naar het ziekenhuis of de woning zijn gedekt. Alle latere verplaatsingen zijn ten laste van de patiënt. De nazorgen in België zijn gedekt door de verzekering. Na je betaling van de kosten zal de mutualiteit de tussenkomst van de ziekteverzekering uitkeren.
 

De maximale tussenkomst van de Intersoc-verzekering in de geneeskundige kosten (buitenlandse zorgen en nazorg) bedraagt 2.478,94 euro, na uitputting van de tussenkomst van je mutualiteit, en met uitzondering van een franchise van 124 euro per ongeval op de nazorgen in België. Bij hospitalisatierekeningen worden enkel de geneeskundige kosten terugbetaald. Toeslagen voor privékamer en de verhoogde honoraria als gevolg daarvan, telefoon, tv, dranken e.a. zijn ten laste van de patiënt.

 

6.2. De Intersoc-verzekering dekt geen:
› Lichamelijke schade bij het gebruik van eigen wagen of vervoermiddel, dat niet door Intersoc vzw geprogrammeerd is. Hiervoor geldt de regeling met de Europese Ziekteverzekeringskaart;

› Verzorgingskosten bij verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huiswaarts keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in vooraf bestaande ziektetoestanden zoals o.m. epilepsie, hart- en suikerziekte;
› Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen zoals bagage, bril, uurwerk, auto, e.a., noch in de vakantiebestemming, noch tijdens de reis;
› Persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden;
› Vervanging en herstelling tandprotheses;
› Verzorging van tanden, tenzij in acute noodsituaties, en na positief advies van de hoteldokter of plaatselijke geneesheer;
› Tijdelijke werkonbekwaamheid en loonverlies;
› Sportactiviteiten die niet worden aangeboden door het hotel of het vakantiedorp en niet begeleid worden door monitors;
› Skiactiviteiten die buiten de aangelegde pistes plaatsgrijpen en niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van het skigebied;
› Opsporingskosten (b.v. per helikopter) van verloren gelopen gasten; de transportkosten van de eventuele plaats van ongeval tot het ziekenhuis zijn wel verzekerd. Indien de beschreven voorwaarden niet zouden volstaan, kan je steeds bij een verzekeraar van je keuze terecht voor een gepaste omnium-, wagen- en/of bagage-reisverzekering. N.B. Wij raden onze vakantiegasten aan om in het kader van de CM reisbijstandsverzekering (ziekte en ongeval) de World Assistance Card mee te nemen

 

7. ALGEMEEN VOORBEHOUD
Alle foto’s en informatie, opgenomen in onze publicaties, werden te goeder trouw verzameld en zo eerlijk mogelijk weergegeven, op basis van de gegevens die bij de samenstelling van de publicatie beschikbaar waren. Verder gaat de verantwoordelijkheid van Intersoc vzw niet. Bij aanwijsbare fouten, onvolkomenheden en vergissingen is Intersoc vzw bereid deze tekortkomingen te onderzoeken en een bevredigende oplossing voor te stellen. Door in te schrijven voor een bepaalde periode en bestemming, vermeld in deze brochure, geeft de Intersoc-gast te kennen dat hij kennis genomen heeft van de praktische informatie en de verkoopsvoorwaarden, en dat hij ermee instemt.

 

8. WET OP DE PRIVACY
De inlichtingen, vermeld op je inschrijvingsformulier, zijn bestemd voor intern gebruik van Intersoc vzw en zijn medewerkers, door middel van een verwerking van gegevens. Zij mogen evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Intersoc vzw. Als belangstellende worden je naam en adresgegevens opgenomen in ons klantenbestand. De houder en verwerker van het bestand is de vzw Intersoc, met zetel Haachtsesteenweg 579 te 1031 Brussel. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heb je een recht van toegang en een recht tot verbetering.

 

Intersoc vzw houdt zich het recht voor om foto’s die zij zelf genomen of verzameld heeft in haar vakantiebestemmingen te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Op eerste verzoek van de klant en met een redelijke termijn in acht genomen, zal Intersoc vzw bij verzet de gebruikte foto’s niet meer in publicaties opnemen.

 

9. INSOLVABILITEIT
Teneinde de vakantiegasten de grootst mogelijke zekerheid te bieden, heeft Intersoc vzw overeenkomstig art. 36 van de wet van 16 februari 1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997, een verzekeringspolis afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij ‘De Volksverzekering’, die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang zou komen door het financieel onvermogen van de reisorganisator.

 

10. KLACHTENBEHANDELING
Intersoc vzw onderschrijft de klachtenbehandeling voorzien in Art. 16 van de ‘Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen’. Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je onmogelijk je klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen wij deze klacht schriftelijk te richten tot:
 

Vakantiebelevingen Intersoc
Haachtsesteenweg 579, postbus 47
B-1031 Brussel.
E-mail: vakantiebelevingen@intersoc.be

 

11. VZW GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
Intersoc vzw past de reisvoorwaarden toe van de vzw Geschillencommissie Reizen.

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van onze promoties, toffe trips en het laatste nieuws over Intersoc? Schrijf je dan nu in op onze vakantie-nieuwsbrief en wij zorgen voor Intersoc-nieuws in je mailbox.

x