Intersoc biedt een interessante annuleringsverzekering aan van DVV vanaf mei 2019.

Tarief:

  • voor auto-, bus- en treinreizen: € 2,00 per vakantiedag, per deelnemer in het vakantiedossier;
  • voor vlieg- en bootreizen: € 2,50 per vakantiedag, per deelnemer in het vakantiedossier.

 

Deze annuleringsverzekering moet samen met de vakantie geboekt worden en voor alle deelnemers op 1 dossier. Na de boeking kan de verzekering niet meer aan het vakantiedossier toegevoegd worden.

Voorwaarden annuleringsverzekering

Verzekerde waarborgen annulering

Maximaal 10.000 EUR per reiziger

 

Verzekerd zijn :

  1. De terugbetaling van de door het reiscontract voorziene annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, indien u het reiscontract annuleert voor de aanvang van de reis.
  2. De terugbetaling van de wijzigingskosten, (vb meerkost éénpersoonskamer) , indien u het reiscontract wijzigt voor de aanvang van de reis.
  3. De terugbetaling van het gedeelte van de huurprijs, geprorateerd volgens het aantal personen, indien u niet deelneemt aan de reis, maar de reisgezellen de huur wel behouden. De kosten zijn beperkt tot de extra kosten voor omboeking naar een gelijkwaardige huur voor een kleinere capaciteit op hetzelfde domein en met dezelfde data voor zover deze omboeking mogelijk was.
  4. De terugbetaling van de reissom of huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, indien u de reis te laat aanvangt.

 

 

Verzekerde oorzaken van annulatie :

1. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:

    a.Uzelf;

    b. Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;

    c. Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;

    d. Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;

    e. De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;

    f. De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;

    g. De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in

        gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

 

2. Overlijden van:

     a. Uzelf;

     b. Uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite;

     c. Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft;

     d. Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad;

     e. De persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt, indien dit slechts 1 persoon betreft;

     f. De persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont;

     g. De persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in

         gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.

 

 

3. Zwangerschap : voor zover de reis / verzekering geboekt was voor het begin van de zwangerschap en de reis voorzien is tijdens de laatste 3 maand van de zwangerschap

 

4. Premature bevalling ( voor de 33° ste week van de zwangerschap ) van een bloed-of aanverwant tot en met de tweede graad

 

5. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.

 

6. Verdwijning of kidnapping van uzelf, uw samenwonende echtgenoot / echtgenote in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

 

7. Het vertrekpunt van uw reis ( verblijf / transport ) kan niet bereikt worden door :

    a. Immobilisatie van het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of

        vandalisme tijdens het traject waardoor het vertrekpunt niet bereikt kan worden

    b. Immobilisatie, vertraging of ingebreke blijven van het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw reis tengevolge van een onverwachte,

        onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was en waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport naar uw eerste bestemming

 

8. Ontslag als werknemer van uzelf of een persoon die met u in gezinsverband samenleeft

9. Afsluiten van een arbeidscontract van minstens 3 maanden op voorwaarde dat u ofwel ingeschreven was bij de VDAB als werkzoekende ofwel de afgelopen 3 maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde

 

10. Verplichting als militair om op militaire of humanitaire missie te vertrekken op voorwaarde dat deze missie niet voorzienbaar was op het ogenblik van boeking van de reis.

 

11. Verbod tot inenting of immunisatie om medische redenen op voorwaarde dat dit door de lokale autoriteiten verplicht is.

 

12. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen:

     a. Voor een orgaantransplantatie;

     b. Voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening;

     c. Voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie;

     d. Voor de adoptie van een kind;

     e. Als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief;

     f. Als jurylid voor het Hof van Assisen.

 

13. Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.

14. Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.

15. U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.

16. Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.

17. Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.

18. De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.

19. Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.

20. U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.

21. Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u ons een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.

22. Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen.

 

BAGAGE : Maximaal 1.250 EUR per reiziger

Verzekerd zijn de kosten ten gevolge van :

  • Diefstal
  • Beschadiging
  • Verlies
  • Laattijdige aflevering door openbaar vervoer

 

 

 

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van onze promoties, toffe trips en het laatste nieuws over Intersoc? Schrijf je dan nu in op onze vakantie-nieuwsbrief en wij zorgen voor Intersoc-nieuws in je mailbox.

x